Books and Literature

Miscellaneous books about Japan I've read.

Wednesday, July 12, 2006   7:45 PM

Tokyo's Heritage

東京遺産 「東京遺産 - 存在から再生・活用へ」
Tokyo isan - sonzai kara saisei / katsuyo he
MORI, Mayumi (森まゆみ), Iwanami Shinsho, Tokyo (2003)
ISBN 4-00-430858-5Wednesday, July 12, 2006   6:09 PM

Walking through the Shitamachi with Ryo-san

両さんと歩く下町

こちら葛飾区亀有公園前派出所第1巻
「両さんと歩く下町」
Ryo-san to aruku Shitamachi
AKIMOTO, Osamu (秋本治); Shueisha, Tokyo, 2004
ISBN 4-08-720265-8Wednesday, July 12, 2006   5:45 PM

Tokyo (Donald Richie)

"Tokyo" (Donald Richie) Tokyo
Richie, Donald; Reaktion Books, London, 1999.
ISBN 1 86189 034 6Wednesday, July 12, 2006   5:13 PM

Tokyo's Secret Underground Network

帝都東京・隠された地下網の秘密 「帝都東京・隠された地下網の秘密」
Teito Tokyo: kakusareta chikamo no himitsu
AKIBA, Shun (秋庭俊), Shincho Bunko, Tokyo (2002)
ISBN 4-10-126351-5Wednesday, July 12, 2006   4:14 PM

Tokyo Studies (東京スタディーズ)

東京スタディーズ (Tokyo Studies)
東京スタディーズ